Presentasjoner fra årskonferansen 2023

Helseledelse – i en ny tid v/Gro Lillebø

Å være leder og bygge laget v/Marthe Lyng

Mine erfaringer som lokal innføringsleder v/Knut Jørgen Rotabakk

Kontorfaglige ansattes betydning i sykehus v/Merete Blokkum

Den gode rekrutteringen v/Tara Victoria Waade Langfjord og Anna Margaretha Vehre

Underprestering v/Inger Johanne Flønes

Den nødvendige samtalen v/Gilda Susan Opland

Hvordan bli en god leder v/Marvin Wiseth

Bransjeprogram IA-sykehus Tidlig og tett på v/Ingunn Laugsand og Knut Lovvik