Styret i STYRK for 2018/2019 består av:

  • Linda Vinje, leder. (Helse Sør-Øst, Oslo universitetsykehus).
  • Marius Oustad, nestleder. (Helse Midt, St. Olavs hospital).
  • Lisa Berle Haug, sekretær. (Helse Nord, Nordlandssykehuset Vesterålen).
  • Kirsten Nøttingnes, kasserer. (Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus).
  • Lene Stensland, webansvarlig. (Helse Sør-Øst, Sørlandet Sykehus Arendal).