STYRK er et landsomfattende fagforum og nettverk for kontorfaglige ledere i sykehus.

STYRK skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid i sykehusene.

STYRK skal bidra til økt kontakt med offentlige myndigheter.

STYRK har en årlig konferanse for faglig kompetanse- og erfaringsutveksling.

STYRK er på internett.

STYRK er politisk nøytral og ingen fagforening.

 

Styret

Styret er sammensatt av kontorfagledere, rådgivere og kontorledere fra såvel store som mindre sykehus, med ett medlem fra hver av de fem helseregionene. Representantene har informasjonsansvar til et nettverk av kontakter ved sykehusene i egen helseregion.

 

Formål for Styret

Styret skal:

  • ha ansvar for at det årlig arrangeres en konferanse – Årskonferanse
  • utpeke arrangør
  • bidra til, og godkjenne det faglige programmet
  • formidle kunnskap
  • drive informasjons- og utviklingsarbeid
  • motivere til faglig og personlig utvikling
  • ha ansvar for Årsmøtet under Årskonferansen