Gamle dokumenter og oversikt:

Periode 2011 – 2012

Periode 2010 – 2011

Periode 2009 – 2010

Periode 2008 – 2009

 

Historiske dokumenter
1997 brev ang ønske om faglige innlegg til årssamling i Hamar
1995 – 2003 budsjett og regnskap
1994 brev ang fremmedspråklige legers arbeid i norske sykehus
1993 brev ang fremmedspråklige legers arbeid i norske sykehus
Referat fra styringsgruppemøte 29.01.1994
Referat fra styringsgruppemøte 19.06.1993
fra gammelt arkiv – Tekning og depresejon – ny forståelse ut i fra forskning