Presentasjoner fra STYRK årskonferanse 2022

Omgivelsene, fellesskapet og livsgnisten av Tom Åge Myhren

A-hus kontorfaglig kompetanseprogram og digitalt kurs

Hilde Myhren

Åsa Welander