AVLYSES: Regionskonferanse for Helse Midt-Norge

På bakgrunn av følgende informasjon publisert av Helse Midt-Norge RHF (datert 8. mars 2020), avlyses den regionale STYRK-konferansen for Helse Midt 2020. «Helse Midt-Norge fraråder inntil videre ansatte i foretaksgruppen å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og ber…

Les mer