STYRK årskonferanse i Tromsø – påmelding

Påmeldingen er endelig åpen! Ting har tatt litt lengre tid i disse tider, men dette er en gledens dag, og noe vi vet mange har ventet på. Du klikker deg inn på denne lenken for å melde deg på: http://skjema.reisevarehuset.no/booking.aspx?id=STYRK2021
Vi gleder oss til å se deg – og spre det glade budskap!
Program:

Dag 1 – torsdag 16. september
09.00 – 10.00 Registrering – kaffe/te/noe å bite i
10.00 – 10.10 Velkommen
10.10 – 11.00 Hva rører seg?
v/Anita Schumacher, adm.dir UNN
11.00 – 12.00 Rekruttering og hull i cv’en
v/NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Personvern, pasienters tilgang til egen journal, og journalsnoking
v/Pål Ellefsen, personvernombud UNN
13.45 – 14.15 STYRK – årsmøte
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 17.00 Holdninger til kolleger, jobb, deg selv og andre
v/Cecilie Andvig
19.45 Aperitif
20.00 Festmiddag
Dag 2 – fredag 17. september
08.30 – 08.45 Morgenrefleksjon
08.45 – 09.30 Mennesket i yrkesrollen – om kontortjenestens mange menneskemøter
v/ Torbjørn Askevold, sykehusprest UNN
09.30 – 10.30 Helseplattformen
– en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansattev/Innføringsprosjektet, St.Olav
10.30 –11.00 Pause med utsjekk og litt snack
11.00 -13.00 Når det røyner på – hvilke lederegenskaper er viktig?
v/Hanne K. Rohde
13.00 -13.10 Avslutning
13.10 Lunsj                                                                  


Endringer i programmet kan forekomme.