Regionkonferanse Helse Midt-Norge

Velkommen  til regionkonferanse i Helse Midt-Norge 

Fredag 25 mai i Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital i Trondheim.           

Klikk på lenken for å se programmet:    STYRK Regionkonferanse 2018 Program Region Midt Norge