AVLYSES: Regionskonferanse for Helse Midt-Norge

På bakgrunn av følgende informasjon publisert av Helse Midt-Norge RHF (datert 8. mars 2020), avlyses den regionale STYRK-konferansen for Helse Midt 2020.

«Helse Midt-Norge fraråder inntil videre ansatte i foretaksgruppen å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.), og ber våre underliggende foretak avstå fra å holde tilsvarende. Dette gjør vi for å minimere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus (Covid 19), med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha.»