Å lede i krise

Hva gjør det med å oss som ledere å stå i en krisesituasjon? Hvordan kan vi best mulig ivareta våre medarbeidere og oss selv når det koker som verst og fremtiden er usikker?

På vårt GRATIS webinar 10. september kl. 11.00-12.30 vil psykolog Tor Åge Eikerapen holde foredrag om det å være leder i krisetider. Han vil gi konkrete råd og innspill til bruk i vår lederhverdag.

Tor Åge er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han jobber til daglig som sparringpartner og fasilitator for ledere og organisasjoner som står i endring, omstilling og kriser.

Book et møterom, samle dine «STYRKkollegaer», spis lunsj, overhold smittevernregler, og få faglig påfyll! Påmeldingslenke blir lagt ut til høsten.